U suštini možemo reći...

U suštini, možemo reći da regresoterapija znači da sa klijentom na određeni način idemo u prošlost, najčešće ponovnim proživljavanjem određene prošlosti, trudeći se da rešimo neki problem koji opterećuje klijenta u sadašnjosti. Traumatična iskustva iz prošlosti mogu donekle da utiču na nas u sadašnjosti tako što nam se više ili manje pojavljuju u vidu događaja, emocija ili fizičkih manifestacija.

Regresoterapija nam omogućava rešenje problema iz prošlosti, da ne bismo više u toj prošlosti morali da ostajemo. Omogućava nam rešenje iluzije budućnosti na koje utiče naša prošlost, tako da možemo živeti u sadašnjosti.

U regresnoj terapiji je moguće raditi sa problemima iz skorije prošlosti, kao i sa problemima iz perioda ranog detinjstva, porođaja i prenatalnog doba, a praksa nam pokazuje da možemo zaći i još dalje u prošlost gde, kako se čini, mogu biti koreni nekih problema koji nas tište u sadašnjosti.


Da li su za Vas ove informacije bile korisne?


Ak si želáte aby som vás kontaktoval, zadajte e-mail adresu...

Odoslaním tohto formulára súhlasite so spracovaním osobných udajov za účelom vybavenia vašej pripomienky. Viac info...

Regresoterapija je

  • Terapija rečima, kada se rešenje traži pomoću komunikacije koristeći verbalna i ne verbalna sredstva komunikacije, bez direktnog fizičkog kontakta.
  • Terapija usmerena na klijenta, kada klijent uz pomoć terapeuta sam pokušava da shvati i nađe rešenje svog problema. Terapeut ne ocenjuje klijenta i njegove probleme, ne pokušava da menja njegovo mišljenje niti mu išta sugeriše.
  • Nehipnotijska terapija, kada se koristi asocijativno prisećanje informacija iz prošlosti, tako da se cela terapija obavlja u svesnom stanju.
  • Kauzalna terapija, kada tražimo jasne razloge problema iz prošlosti koje utiču i na našu sadašnjost.
  • Strukturisana terapija, kada su tačno definisane metode i tehnike u terapeutskom procesu.
  • Dubinska terapija, kada u terapeutskom procesu zalazimo u oblasti psihičkih i fizičkih manifestacija događaja iz bliže ili dalje prošlosti. Klijent može da se priseća informacija iz prethodnih nekoliko godina, informacija iz detinjstva, prenatalnog perioda ili informacija iz prošlih života.
  • Abreaktivna terapija, kada je cilj obrnuta reakcija na reagovanje na problem, kada se ponovnim proživljavanjem potrebnih infomacija iz prošlosti vrše takozvane korekcije.

Gde nas možete naći

Terapije u Novom Sadu

Kursevi u Novom Sadu, Beogradu i Subotici

Newsletter