Često postavljana pitanja u vezi sa regresijom

Da li je regresoterapija sigurna?
Terapija protiče u svesnom stanju tako da je klijent potpuno svestan šta se sa njim događa tokom cele sesije. Odlazimo samo u prošlost koju je klijent već jednom doživeo, pa sa te tačke gledišta to za klijenta i nije ništa novo. Način na koji stižemo u prošlost može biti nov. Iskustvo pokazuje da klijent već nakon prvih sesija, usvaja sve tehnike koje terapeut zahteva od njega i postepeno one prestaju za njega biti nepoznate.

Kako regresoterapija gleda na takozvane prošle živote?
Cilj regresoterapije nije ni utvrđivanje a ni potvrđivanje postojanja prošlih života. Jedno od pravila u terapijskom procesu je da "terapeut ne procenjuje informacije klijenta sa kojima se radi". To znači da ako klijentu dolaze informacije za koje se čini da nisu deo njegovog životnog iskustva, one se obrađuju kao i svi drugi događaji i informacije. Ovaj postupak garantuje efikasan tretman i ishod terapije.
Teorija prošlih života ostaće samo na nivou vere sve dok se ne potvrdi. Iz perspektive terapijskog procesa, međutim, nije važno, a ni bitno, postoje li prošli životi ili ne.

Na čemu se temelji regresoterapija?

Regresoterapija se temelji na principu dopunjavanja informacija na nivou svesti koje se tamo ne nalaze zbog određenog iskustva u nekom događaju. Najčešći razlog nedostatka svesnosti je iskustvo traume i nemogućnost izražavanja individualnosti.
Kasnije taj nedostatak svesnosti stvara problem koji nas prisiljava naknadnom osvešćivanju. Ponovnim preživljavanjem i dopunjavanjem informacija dolazi do dopune informacija na nivou svesti, pri čemu problem prestaje da deluje, a ostaje samo iskustvo.
Ko može proći kroz terapijski proces regresoterapije?
Svako ko je u stanju da komunicira, može proći terapijsku seansu.
Da li je potrebno uzeti nešto posebno za terapiju?
Psihoterapija je terapija razgovorom, tako da za terapiju nije potrbno ništa posebno. Dobro je da klijent pripremi temu kojom će se baviti.

Koliko sesija je potrebno za rešavanje problema?
Svaki problem je jedinstven sa jedinstvenom potragom za rešenjem. Za jedan problem jedna sesija je dovoljna, a za druge je potrebno nekoliko. Obično već nakon prve sesije i terapeutu i klijentu bude jasnije koliko će biti potrebno sesija da bi se problem rešio. To se ne može reći unapred, čak ni za naizgled jednostavan problem.

Da li tokom sesije koristi hipnoza?
U terapijskom procesu se koriste tehnike zasnovane na asocijativnom prisećanju informacija iz prošlosti. Cela terapija protiče u svesnom stanju. Tokom terapije se ne koristi nikakva tehnika koja bi veštački ili ciljano suzila svest, samim tim ni hipnoza.
Šta se radi s mojim problemom tokm terapije i kako ona protiče ?
Sa gledišta regresoterapije određeni problem moguće je rešiti traganjem za korenima i uzrocima datog problema pomoću tehnika regresoterapije u terapijskoj sesiji. Na početku sesije razgovaramo o problemu. Potražićemo gde i kako je otprilike on počeo i opisati osećaje koji se pojavljaju u vezi sa tim problemom. Nakon toga će terapeut predložiti terapijsko rešenje. Pomoću tehnika regresoterapije otkrićemo uzroke ovog problema. Nekada može biti nekoliko uzroka datog problema, pa ćemo, ako je potrebno, dogovoriti sledeću sesiju.

Kakvi su rezultati?
Regresoterapija u principu rešava uzroke problema, a ne njihove posledice.
Postoje izveštaji o slučajevima i dokumentovani rezultati. Iz teorije regresoterapije proizilazi da za svaki problem našeg života, postoji rešenje koje možemo pronaći uz pomoć ove terapije i rešiti ga na svoje zadovoljstvo.
Međutim, svaka sesija i problem su individualni, a to zahteva individualni pristup, a to utiče i na ishod terapije.
Kako odabrati svog terapeuta?
Svaki terapeut koristi tehnike koje su mu bliske koje je odabrao na temelju „slično privlači slično“. Ako klijent izabere terapeuta posredstvom nekog pročitanog članka, predavanja, čina, govora itd koji mu je blizak, pretpostavlja se da će i u tehnikama terapije klijent osetiti ovu bliskost. Ostalo je samo pitanje upotrebe terapije

Mogu li da kombinujem druge terapije ako sam na regresoterapiji?

Moguće je kombinovati različite terapijske postupke. Uopšteno govoreći, ne postoji terapijski postupak koji bi direktno štetno uticao na proces regresoterapije.
Jedini nedostatak kombinacije može biti problem identifikacije uzroka povoljnih ili nepovoljnih manifestacija tokom procesa rešavanja.
Mogu li koristiti neke lekove ako se želim podvrgnuti terapiji?
Terapeut bi trebalo da bude unapred obavešten o svim lekovima.Većina lekova štiti klijenta od ekstremnih telesnih manifestacija, pa su često korisni u terapiji.
Postoje psihofarmaci gde je potrebno u terapiji primeniti regresijske tehnike koje nisu osetljive na te lekove.
Opšte pravilo glasi: "Onaj ko je prepisao lek, taj bi trebalo i da ga obustavi ", tako da regresoterapeut neće donositi odluku o uzimanju ili neuzimanju bilo kojeg leka.

Može li dete da se podvrgne terapiji?
Budući da deca najčešće odražavaju probleme svojih roditelja, terapijski proces započinje sa jednim ili s oba roditelja. Ako se nakon ovog postupka detetov problem i dalje nastavi, te terapeut i roditelj zaključe da je vreme da se počne regresivno raditi s detetom, terapeut poziva dete na sesiju . Na prvoj sesiji s detetom terapeut odlučuje da li je dete sposobno i spremno proći regresiju. Roditelj je, takođe, prisutan na sesiji, osim ako je to izričito protiv terapijskog procesa.
Odluka da ne ostane sa detetom na sesiji donosi roditelj, nakon dogovora sa terapeutom.
Može li na terapiji biti prisutan još neko osim mene? (na primer neko blizak, itd.)
Na sesiji može biti prisutna i druga osoba ako se klijent u potpunosti složi s tim,
nakon dobijanja objašnjenja kako to može uticati na proces terapijske sesije i kako terapijska sesija može uticati na njega.
Čak i najbliža osoba može uticati na regresijsko iskustvo jer klijent možda i ne shvata šta će doživeti i koliko će to biti intimno. I pored bliskosti, doživljaji u regresiji mogu, takođe, biti i negativno povezani sa datom osobom, a klijent možda nije spreman o tome otvoreno da govori.
Prisutnoj osobi može se tokom sesije otvoriti problem sličan problemu koji rešava klijent. Klijent napušta sesiju s obrađenim problemom, a prisutna osoba sebi odnosi problem.

Da li su za Vas ove informacije bile korisne?


Ak si želáte aby som vás kontaktoval, zadajte e-mail adresu...

Odoslaním tohto formulára súhlasite so spracovaním osobných udajov za účelom vybavenia vašej pripomienky. Viac info...

Formular za kontakte

Ako ste zainteresirani za terapiju ili obuku, možete rezervisati svoje mesto putem maila na sinisa@regresoterapija.rs, telefonski broj tel:+381 62 242381 ili koristeći ovaj obrazac za kontakt.

Da li su za Vas ove informacije bile korisne?


Ak si želáte aby som vás kontaktoval, zadajte e-mail adresu...

Odoslaním tohto formulára súhlasite so spracovaním osobných udajov za účelom vybavenia vašej pripomienky. Viac info...

 

Gde nas možete naći

Terapije u Novom Sadu

Kursevi u Novom Sadu, Beogradu i Subotici

Newsletter