Mapa Regresoterapeuta

Lista regresoterapeuta koji praktikuju regresoterapiju na osnovu Obuke regresoterapije prema Patriku Balintu.

Plava tačka - Sertifikovani terapeuti
Zelena tačka - Terapeuti-praktikanti sa završenim obukom
Žuta tačka - Terapeuti-praktikanti na obuci

Gde nas možete naći

Terapije u Novom Sadu

Kursevi u Novom Sadu, Beogradu i Subotici

Newsletter