jelena vujacic

Jelena Vujačić

Osnovne informacije o meni:

Rođena sam 2.7.1978. godine u Subotici. Završila osnovne i master studije psihologije u Novom Sadu, tokom i nakon kojih sam intenzivo proučavala mnoga znanja i pohađala edukacije, vođena velikom težnjom za spoznajom i znanjem, kako po pitanju suštinskih tema življenja i postojanja, tako i po pitanju profesionalnih psiholoških i psihoterapijskih spoznaja i sticanja veština i znanja. Na ovom putu sam, između ostalih, završila i edukacije za porodičnog psihoterapeuta, NLP mastera, praktičara bahovim cvetnim esencijama (što je metoda koju i danas veoma rado koristim kao pomoć u terapijskom radu sa klijentima), hipnoterapeuta i još sijaset kurseva i edukacija duhovne orijentacije i onih koje se bave temama povezanosti tela, psihe i duha.

Gde radim i kontakt:
Novi Sad, Laze Kostić 15
Subotica, Korzo 7
Podgorica, Budva, Nikšić


Tel: +381 60 33 33 299
Mail: psihonova@gmail.com
YT, FB: Psihonova
Insta: Psihonova_centar

Pogled na terapijski proces:

Regresoterapija je, najjednostavnije i suštinski rečeno, terapija uzroka bilo kojeg problema i aspekta života na kojem želimo da radimo, bez obzira da li je u pitanju neko emotivno stanje, fizički problem, odnos, model koji nam se ponavlja kroz život i sl. Uzroci svega što mi živimo i proživljavamo nalaze se na dubljim, podsvesnim strukturama naše Psihe, poput instaliranih programa kompjutera koji u potpunosti determinišu načine i programe po kojima kompjuter funkcioniše. Tako i naša psiha u svojoj celokupnosti, mnogo više sa podsvesnim, nego sa svesnim delovima, kreira sva naša iskustva, emocije, odnose i sve što živimo. Samim tim, svaki aspekt naše realnosti i svaka tema koju živimo i želimo da rešimo, može da se stavi u regresoterapijski proces, da se pronađe na nivou uzroka unutar psihe i da se tamo reši.

Kada se biljci odstrani koren, ona takođe nestaje. Tako je i u regresoterapijskom procesu; kada se u potpunosti očisti uzrok ili više uzroka neke teme ili problema, oni u potpunosti nestaju iz našeg života i iskustva. Naravno, put je trnovit, jer je u našim podsvesnim strukturama pohranjeno mnogo, intenzivno emocionalno ispunjenih sećanja i trauma. Ne samo sećanja koja obuhvataju period od našeg začetka do sadašnjeg trenutka, već i mnoga sećanja, koja ne pripadaju životu koji trenutno živimo. Suma svih tih impresija i proživljenih iskustava kreira naš život sada i ovde. Neka od tih sećanja su uzrok trenutnih iskustava i nelagode, tenzije ili boli, koju klijent doživljava i osvešćuje i želi da reši kroz terapijski rad.

Regresoterapija nije lak proces, ona je intenzivna, ide dublje od uobičajenog i zahteva direkto suočavanje sa sadržajima koja se pokažu kao uzrok problema koji se rešava, ali zato, nakon svakog
završenog procesa, klijent kući odlazi sa dubokom promenom i olakšanjem unutar sebe. Dakle, preporučila bih je svima koji su željni i spremni za duboke i istinske promene, za lični rast i spoznaju sebe i sveta i za one koji znaju da je jedini način življenja u svetlosti, ne potiskivanje mraka, nego unošenje svetlosti Svesti u prostore mraka, prostore, koji još nisu osvešćeni i isceljeni unutar nas.

Odnos prema regresoterapiji:

Momenat stupanja u polje regresoterapije, doneo je u moj život mnogo veće i dublje promene u odnosu na dotadašnji rad, kao i nove, mnogo veće mogućnosti u terapijskom radu, sa čime je paralelno tekao i proces spoznaje, koja je postajala neuporedivo bogatija i intenzivnija. Odjednom, počinjete da uviđate da je zaista i doslovno sve unutar nas, a da su ta unutrašnja prostranstva neslućenih dubina i dosega, samim tim i mogućnosti promene i rasta.

U regresoterapijskom radu, postoji nekoliko oblasti kojima sam se najviše bavila u dosadašnjem terapijskom radu, među njima bih istakla rad na prenatalnom periodu (od začetka do rađanja), koji najviše utiče na naš sadašnji život, jer impresije iz ovog perioda imaju najšire i najgeneralnije obrasce ponavljanja i delovanja. Dalje sam se bavila radom na odnosima, detinjstvu, traumama seksualnog uznemiravanja ili zlostavljanja, kao i traumama gubitaka bližnjih, fizičkim tegobama, čiji se uzročnici nalaze i rešavaju na nivou psihe, kao preduzročniku fizičkog oboljenja, kao i mnogobrojnim psihološkim tegobama i sadržajima.

Regresoterapija je moja velika ljubav. Moj život je neizmerno obogatila na svim poljima i donela velike mogućnosti promene, kako na ličnom planu, tako i u radu sa drugima. Radosno se posvećujem služenju i pomaganju u procesu isceljenja svih koji mi se obrate za pomoć. Takođe radosno dalje širim stečena znanja i iskustva kroz pisanje, edukacije i seminare iz oblasti prirode realnosti i psihe, regresoterapije, isceliteljskog gladovanja i rada sa bahovim cvetnim esencijama.

Drugačiji pravac:

Moj terapijski rad sa klijentima je danas dominantno sačinjen od kombinacije psihološkog razgovora, regresoterapije i bahovih cvetnih esencija. Bahove esencije su metod emotivnog i mentalnog
balansiranja i isceljenja uz pomoć esencija biljaka, metod koji koristim već dvadeset godina u ličnoj i profesionalnoj primeni. Esencije izuzetno efikasno i potpuno prirodno balansiraju negativne emocije i mentalna stanja, te su dragocena pomoć u emotivnoj podršci u terapijskom radu. Neka negativna stanja u koja zapadamo su akutna i prolazna, dok su neka dublja, ponavljajuća ili hronična. U ovim slučajevima, rešenje treba potražiti na dubljim nivoima naše psihe, na nivou podsvesnog i otkriti i terapijski obraditi sadržaje koji su povezani sa iskustvom i problemom koji klijent rešava. Za dublje i fundamentalnije promene naše realnosti i našeg bića, neophodno je zaroniti u dublje strukture bića i postojanja i tamo načiniti promenu. Kroz primenu pomenutih tehnika i pristupa, omogućeno je da klijent, uz najmanje negativnog doživljaja, za relativno kratak period, realizuje značajne promene i isceljenja. Naravno, put lične promene i rasta je nešto što je put bez kraja, ali sa svakom istinskom promenom na tom putu, život postaje slobodniji, radosniji i istinskiji.

RS - Regresoterapeuti

Kde nás nájdete

Klincová 20,

centrum Hagia Sofia, druhé poschodie

Bratislava

Newsletter