Nauka o brojevima

Nauka o brojevi je drevna nauka koja nam pomaže da bolje razumemo zakonitosti našeg života i zbivanja u svetu oko nas i možemo da je koristimo kao sredstvo za spoznaju kruga naših životnih tema, problema, odnosno kruga zadataka i učenja koje smo odlučili da živimo i razumemo tokom ovog života. Nanuka o brojevi nam takođe pomaže da u svakodnevnom životu razumemo povezanost naših postupaka ili da razumemo ponašanje i postupke drugih ljudi.

Formular za kontakte

Ako ste zainteresirani za terapiju ili obuku, možete rezervisati svoje mesto putem maila na sinisa@regresoterapija.rs, telefonski broj tel:+381 62 242381 ili koristeći ovaj obrazac za kontakt.

Gde nas možete naći

Terapije u Novom Sadu

Kursevi u Novom Sadu, Beogradu i Subotici

Newsletter