tijana-ruzic

Tijana Ružić

Osnovne informacije

Rođena je 16.04.1973. godine u Novom Sadu gde je i završila osnovno i srednjoškolsko obrazovanje. Medicinsko obrazovanje je stekla na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu.

Od 1999. do 2008. godine radi u nevladinom sektoru na poslovima pomirenja i intergacije dece nakon ratova na prostorima bivše SFRJ. U toku rada na pomirenju
dece prošla je kroz razne treninge nenasilne komunikacije, asertivnosti, aktivnog slušanja, pomirenja, individualne pomoći i dr. Od 2002. do 2005. godine pohađala je
školu transakcione psihoanalize.

Od 2001. godine počela je studije homeopatije u trajanju od četiri godine pri London Internacional College of Homeopathy. Uporedo je pohađala i napredne studije u trajanju od dve godine pri Centrum voor Klassieke Homeopathie iz Belgije.

Od 2003. godine praktikuje homeopatiju u Novom Sadu i ima praksu od nekoliko hiljada klijenata.

Od 2016 pohađa kompletnu edukaciju iz regresoterapije kod Patrika Balinta, pripremu za prirodan porođaj i trenutno je u edukaciji Terapije orijentisane na sadašnjost kod
istog učitelja.

Praktikuje regresoterapiju od 2018 godine.

Hobi su joj slikanje i pravljenje prirodne kozmetike.


Gde radi?

Udruženje za klasičnu homeopatiju Hahnemann, Jovana Boškovića 7, Novi Sad.


Gde i kako zakazati? 10 do 13h na +38163564310 ili ruzictijana@gmail.com

Pogled na terapijski proces

Vidim sebe kao holističkog terapeuta kojem je fascinacija povezanost uma i tela.

Intrigantno mi je putovanje kojim osoba ide od blagostanja do bolesti i nazad, bez obzira da li govorimo o blagostanju ili bolesti psihe ili tela.

Odnos prema regresoterapiji

Moja prva regresoterapija je bila za moj rođendan pre nekoliko godina i od onda me regresoterapija privlači. Tu sam se ja ponovo rodila i dobila neke nove uvide o sebi i poimanju sveta oko sebe. Regresoterapija je traženje uzroka u prošlosti kako bi rešili probleme koje imamo u sadašnjosti. U tu prošlost idemo kako bi smo napravili intervenciju koja dovodi do kvalitetnijeg, dravijeg života u sadašnjosti.

Regresoterapija nije turističko putovanje u prošlost. Regresoterapija je terapeutski odlazak u prošlost u ovom životu ili u prošlim životima kako bi smo iscelili sadašnjost.

Drugačiji pravac

Kako imam dugogodišnje iskustvo u radu kao homeopatski terapeut u trenutnoj praksi sa klijentima koji su otvoreni za regresoterapiju spajam svoja znanja iz homeopatije sa regresoterapijom. Neke stvari moguće je uraditi homeopatski, a za neke probleme je potrebno otići u prošlost i tamo nešto rešiti. Ono što ja vidim u mojoj svakodnevnoj praksi da kombinacija ova dva pristupa dovodi do bržeg i lakšeg pristupanja dobrobiti individue. Klijentima kojima su ova dva pristupa nespojiva, radim navedene metode zasebno u zavisnosti za koju se opredele i gle leži njihova senzitivnost.

Završni rad – to želim da prepravim i poslaću ti ovih dana

RS - Regresoterapeuti

Kde nás nájdete

Klincová 20,

centrum Hagia Sofia, druhé poschodie

Bratislava

Newsletter